Μαζί στον Αγώνα για πληροφόρηση και αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Αποφασίστηκε η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ EUROPA UOMO CYPRUS και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό, με στόχο την παροχή πληροφόρησης και θεραπείας των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

Αντιπροσωπεία του EUROPA UOMO CYPRUS με τους Ανδρέα Μωυσέως Πρόεδρο, Σάββα Ηλιοφώτου Αντιπρόεδρο και Στέλιο Κυριάκου Εκπρόσωπο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, επισκέφθηκαν το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο όπου έτυχαν ενημέρωσης και ξενάγησης από τον Δρ. Κωνσταντίνο Ζάμπογλου και την ομάδα των ιατρών που ασχολούνται με τον καρκίνο του προστάτη.

Η ενημέρωση της οποίας έτυχε η αντιπροσωπία και η παρουσίαση της υποδομής την οποία  διαθέτει το Κέντρο, θεμελίωσαν την πεποίθηση που υπήρχε ότι το  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ είναι ένα ίδρυμα, που η αξία του ξεφεύγει των συνόρων του νησιού και το καθιστά ένα από τα καλύτερα κέντρα για τον καρκίνο του προστάτη στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Η αντιπροσωπεία του EUROPA UOMO CYPRUS,εξέφρασε τις θερμές τις ευχαριστίες για την φιλοξενία της οποίας έτυχε και έδωσε την υπόσχεση ότι η επίσκεψη αυτή, θα είναι η απαρχή μιας μόνιμης και καρποφόρας συνεργασίας, η οποία θα βοηθήσει πολύ τους ασθενείς με καρκίνο και όλο τον ανδρικό πληθυσμό για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

#EuropaUomoCyprus #DraseAmesa