Ιατρική Ημερίδα με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Ιατρική Ημερίδα με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με Ιπποκράτειο Νοσοκομείο