5η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Δημοσιογραφική Εστία στην Λευκωσία η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του Europa Uomo Κύπρου.

Στην συνεύλεση ενημερώθηκαν τα μέλη για τις δράσεις και τις οικονομικές καταστάσεις του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Europa Uomo Κύπρου ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθηκαν στην συνέλευση.