2019 Γενική Συνέλευση του Europa Uomo Ευρώπης

Γενική Συνέλευση του Europa Uomo Ευρώπης 2019 Birmingham

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ EUROPAUOMOΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η Κύπρος, το 2020, θα φιλοξενήσει την Γενική Συνέλευση του EuropaUomoΕυρώπης, στο οποίο συμμετέχουν είκοσι οκτώ χώρες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στην Γενική Συνέλευση που έγινε στις 14 Ιουνίου στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας, στην οποία το EuropaUomoΚύπρου εκπροσωπήθηκε από τους Γιάννη Βανέζο και Σταύρο Βωνιάτη. Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που γίνεται στην Κύπρο, την οποία είχαν την ευκαιρία να βιώσουν προσωπικά, τόσο ο νυν πρόεδρος, όσο και ο προηγούμενος, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «χαλαρή γραβάτα» που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο. Ειδική αναφορά έγινε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσηςαπό τον Πρόεδρο του EuropaUomo, για την παρουσία του Υπουργού Υγείας και του Μητροπολίτη Ταμασού στη δημοσιογραφική διάσκεψη, κάτι το οποίο στις χώρες τους, όπως ανάφερε, θεωρείται αδιανόητο!
Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν την Γενική Συνέλευση ήσαν:

Ενδυνάμωση του οράματός του EuropaUomo και της φωνής του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικής και τη συμμετοχή του σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις που καλύπτουν τον Καρκίνο του Προστάτη, όπως η ESMO 19 (Ογκολογία), η EAU 19 (Ουρολογία) και η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για τον Καρκίνο του Προστάτη
Κοινοποίηση της έναρξης τον Ιούνιο, του έργου Ποιότητα Ζωής, που καλύπτει την κατάσταση της πραγματικής ζωής των ασθενών, ως ασθενείς με καρκίνο του προστάτη – Η Κύπρος θα συμμετάσχει με 5-10 ασθενείς
Νέα μέλη της Europa Uomo που τώρα εκπροσωπείται σε 28 χώρες. Οι νέες χώρες που έγιναν δεκτές κατά τη διάρκεια της ΓΣ, ήταν η Αρμενία, η Ισλανδία, η Λεττονία, η Βουλγαρία
Έγινε ανάλυση της νέας προσέγγισης για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη, καθώς και για τη ψυχολογική εκπαίδευση σε ασθενείς και οικογένειες ασθενών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη