Φροντίδα και διατροφή

Η επικοινωνία ασθενούς – γιατρού, ζωτικής σημασίας , για την αποτελεσματική φροντίδα της υγείας

Του Joel Vega

Η πρόσφατη αδελφοποίηση που υπεγράφη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ουρολογίας (ΕΑΚ) και του Συνασπισμού Ευρωπαϊκού Καρκίνου του Προστάτη (Europa Uomo), αναμένεται όχι μόνο να ενδυναμώσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά να βοηθήσει, επίσης, τους επαγγελματίες ουρολόγους στην Ευρώπη να επαυξήσουν τις επαφές τους με τους ασθενείς. Το ενδιαφέρον των ασθενών είναι εναντίον ή ουδέτερο αλλά θετικό έναντι του ιατρικού επαγγέλματος. Βοηθούμε τον ΕΑΚ να κατανοήσει τις ανάγκες του ασθενή για την φροντίδα και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τη θεραπεία του», σύμφωνα με τον Louis Denis, γραμματέα του Europa Uomo, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες προάσπισης των ασθενών στην Ευρώπη που εκπροσωπεί ασθενείς με παθήσεις του προστάτη γενικά και του καρκίνου του προστάτη, ειδικότερα.

«Η καλύτερη επικοινωνία, περιλαμβάνει σεβασμό, ανταλλαγή πληροφοριών και μόρφωση από τους επαγγελματίες και μας ευρείας στήριξης. Αυτή η άποψη της “θεραπείας” δεν διδάσκεται στο πανεπιστήμιο και βεβαίως θα παρείχε περισσότερη ασφάλεια στον ασθενή, αν οι γιατροί αφιππεύσουν από το μεγάλο άλογο και τους χειριστούν ως συνεταίρους», πρόσθεσε ο Donis. «Χάρη στο μοναδικό αδελφοποιητικό συνεταιρισμό του ΕΑΚ, ο EUROPA UOMO θα αποκτήσει πρόσβαση στις πρόσφατες πληροφορίες για την καλύτερη ιατρική θεραπεία στο πεδίο της ουρολογίας. Θα βοηθήσει την Οργάνωση να δια-τηρεί τα μέλη της ενημερωμένα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΕΑΚ, Per- Anders Abrahamsson, αμέσως μετά την τυπική υπογραφή του συνεταιρισμού τον Δεκέμβριο του 2009.

Ο Abrahamsson και ο Denis, πιστεύουν ότι ο συνεταιρισμός θα βοηθήσει αμφότερους τον ΕΑΚ και τον EUROPA UOMO να συνεργαστούν σε δραστηριότητες που θα ενημερώνουν τους ασθενείς των δύο οργανώσεων και τους γιατρούς σχετικά με αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και να εντοπίζουν τους τρόπους για να επιτευχθεί η καλύτερη θεραπεία. Ο Denis εξήγησε ότι ο EUROPA UOMO χρειάζεται όλη τη βοήθεια που μπορεί να πάρει από διάφορους τομείς και την ιατρική. Χρειαζόμαστε τον ΕΑΚ ως την πρώτιστη πηγή για ουρολογικά σημεία – κλειδιά, σωστή και χωρίς προκατάληψη ενημέρωση από την κορυφή. Το Συμβούλιο του ΕΑΚ, βεβαίως, ήταν πολύ υποστηρικτικό και αφιερώνει το χρόνο του κατά τα τελευταία χρόνια», είπε ο Denis.

Τόνισε, επίσης, ότι με τα μέλη του ΕΑΚ θα έχει τακτικές και απευθείας επαφές και μία ομάδα ασθενών θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς οι ασθενείς ανταποκρίνονται ή χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους δίνουν οι επαγγελματίες θεραπευτές. Είπε, ακόμα, ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται όχι μόνο για πληροφορίες, αλλά έχουν να ασχoληθούν σχετικά με τις συναισθηματικές και ψυχολογικές τους ανάγκες. «Πολλοί ασθενείς, για παράδειγμα, θα ήθελαν να μιλούν με τις ώρες και προφανώς οι γιατροί δεν διαθέτουν τον χρόνο για επαρκείς απαντήσεις. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για το πώς οι γιατροί μπορούν να ξεπεράσουν ή να χειριστούν αυτές τις περιπτώσεις», είπε ο Denis. Κατά την επόμενη 25η Ετήσια Συνέλευση του ΕΑΚ στη Βαρκελώνη τον Απρίλιο, ο EUROPA UOMO σκοπεύει να συγκροτήσει τη δική του συνεδρία για τους επαγγελματίες και τους ασθενείς. Ο συνεταιρισμός με τον ΕΑΚ προ-νοεί, επίσης, ότι θα παρέχει στον EUROPA UOMO επιπρόσθετο άνοιγμα μεταξύ των μελών του ΕΑΚ και περαιτέρω μέσω του ΕΑΚ, διόδους προαγωγής.

Στα τελευταία χρόνια το ΕΑΚ και ο Europa Uomo, έχουν ήδη συνδεθεί σε διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες, όπως την ετήσια εβδομάδα της Ουρολογίας που λαμβάνει χώρα κάθε Σεπτέμβρη. Είναι η πρώτη φορά που το ΕΑΚ συνάπτει αδελφοποιητική συνεργασία με οργάνωση ασθενών. Αμφότερες οι ομάδες, αναμένεται να στηρίξουν τους στόχους και δραστηριότητες η μια της άλλης, παρόλο που δεν είναι μέρος της οργανωτικής δομής της συνεταίρου οργάνωσης. «Τελικά, οδηγούμαστε σε κοινό στόχο. Να ανεβάσουμε το επίπεδο της ουρολογικής φροντίδας στην Ευρώπη. Μπορούμε, οπωσδήποτε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, για παράδειγμα με την ανταλλαγή πληροφοριών», είπε ο Abrahamsson. Οι συνεταίροι του ΕΑΚ μπορούν, επίσης, να ζητήσουν την οργανωτική υποστήριξη που παρέχει το κεντρικό γραφείο του ΕΑΚ, όπως τις συνεδριάσεις και διασκέψεις. Επίσης, οι συνεταίροι μπορούν να αναμένουν την υποστήριξη του ΕΑΚ υπό μορφή συμβουλών σε εξωτερικές σχέσεις/δημόσιες σχέσεις και δραστηριότητες επικοινωνίας. Όπως είπε ο Denis, η παροχή της καλύτερης θεραπείας και ολικής φροντίδας στους ασθενείς, είναι στόχος που συμμερίζονται όλοι.

Εκπαιδεύοντας τους γιατρούς μας, συνεργαζόμενοι στις ευρωπαϊκές σπουδές, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην ιατρική θεραπεία, αυτά είναι οφέλη για όλους. Η εμπλοκή του ασθενή δεν είναι πλέον στο περιθώριο. Πρέπει να είναι μπροστά και από εκεί να παράγει ή οδηγεί προς τα πλεονεκτήματα, στην ιατρική φροντίδα και ιατρική επιστήμη».