Το Γερμανικό Ογκολογικό στηρίζει τον Μπλε Νοέμβριο

Το German Oncology Center στηρίζει τον “Μπλε Νοέμβριο” και ενισχύει τις προσπάθειες του Europa Uomo Κύπρου για πρόληψη και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη! Πρόληψη σημαίνει ζωή!