Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Europa Uomo Cyprus και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.