Κουβεντιάζοντας με απλά λόγια για τον καρκίνο του προστάτη

Ανοικτή Εκδήλωση για το κοινό
Για συμμετοχή
Τηλ. 97 854388
(Μέχρι 28/3)
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων CYTA,
Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, Στρόβολος, Λευκωσία
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
17:00 – 20:00