Καταστατική Γενική Συνέλευση του Europa Uomo Cyprus

Στις 23/10/2019 έγινε η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Europa Uomo Cyprus κατά την οποία εγκρίθηκε το νέο καταστατικό σύμφωνα με την νομοθεσία των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων του 2017. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας για την παρουσία!