Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Hσαϊα για την στήριξη! GALA DINNER FEB 2019

GALA DINNER FEB 2019 GALA DINNER FEB 2019 Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Hσαϊα για την στήριξη!