Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το σωματείο Europa Uomo Κύπρου διοργανωσαν Ιατρικη Ημερίδα