Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αγίας Ελένης 4β, 1060 Λευκωσία
Ταχ. Θυρ. 27372, 1644 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 762610
Κινητό: 96869696
Τηλεομοιότυπο: 22 762053

Ηλεκρονική Διεύθυνση:
europauomocypruscytanet.com.cy

Μέλος της THE EUROPEAN PROSTATE CANCER COALITION

www.europa-uomo.org

Central Office:
Europa Uomo
Oncologisch Centrum Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 35-37
B-2000 Antwerpen, Belgium

E-mail: centralofficeeuropa-uomo.org