Εκτυπώση δύο νέα φυλλάδια ενημερωτικά

Έχουμε εκτυπώση δύο νέα φυλλάδια ενημερωτικά α) Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του προστάτη και β) ενημέρωση για την Υπερπλασία του προστάτη.